ROZVOJ EMOČNÍ INTELIGENCE U DĚTÍ (0-3 ROKY)

Co je EQ ?

Emoční inteligenci (zkráceně EQ) bychom mohli charakterizovat jako komplex emočních schopností a dovedností, které nám pomáhají především v komunikaci s ostatními lidmi. Je to schopnost pracovat s vlastními emocemi, empatie a sociální dovednosti. Má vliv na sebeuvědomění, sebeovládání, motivaci, a společenskou obratnost.

Proč rozvíjet EQ?

Převratný výzkum z konce 90. let prokázal, že emoční inteligence (EQ) je pro úspěšnost a spokojenost jedince důležitější než jeho IQ. EQ narozdíl od IQ je z převážné většiny ovlivněna prostředím a zejména výchovou. Děti s vysokým EQ jsou více soucitní s ostatními, snadněji navazují přátelství, lépe spolupracují, jsou velkorysí a méně agresivní, lépe jim to jde ve škole, v daleko menší míře se u nich vyskytuje strach a deprese, jsou schopné si vytvořit hluboké a dlouhotrvající vztahy během života.

Manažeři velkých firem platí vysoké částky za kurzy emoční inteligence, které jim mají pomoci v jejich osobním i pracovním rozvoji. Ale emoční inteligence, stejně jako mnoho ostatního, se začíná rozvíjet již v raném věku. Dalo by se tedy říci, že dohánějí to, co jim v dětství nebylo dáno

Doporučená literatura

V knize najdete tipy pro šťastné dětství, jak dítě naučit respektovat pravidla a dodržet stanovený řád, překvapivá odhalení dětského mozku, informace o přínosu tzv. znakování pro další vývoj dítěte, rady kdy začít s výukou dalšího jazyka či jak to s výchovou nepřehánět. Oceníte i kapitolu s návody na hry a zábavné aktivity pro rozvoj mozku.

Momentálně si užívám milých mateřských povinností a kurzy Emoční inteligence dočasně nepořádám.

Další novinky na webu

V případě dotazů volejte: (+420) 776 791 263