Dyslalie

Dyslalie je nejčastěji se vyskytující porucha řeči. Někdy je nazývána také patlavost. Jedná se o poruchu artikulace, kdy je narušena výslovnost jedné hlásky (např. R)  nebo celé skupiny hlásek (např. sykavky CSZ).

Je třeba odlišovat vadnou výslovnost – dyslalii od nesprávné výslovnosti, která je přirozeným vývojovým jevem do určitého věku dítěte.  Vývojová dyslalie přetrvává do 6.-7. roku dítěte, kdy se řeč dítěte  postupně vyvíjí a upevňují se mluvní stereotypy. Dítě ještě neumí danou hlásku vyslovit vzhledem k e svému věku.  Napodobuje slyšená slova, zkouší je opakovat.  Nejdříve mu výslovnost jednotlivých slov nejde, slova komolí, postupně se výslovnost zlepšuje, zpřesňuje, přibližuje se normě.

Nejčastěji dítě hlásku, kterou ještě neumí ,  ve slovech vynechává nebo nahrazuje hláskou jinou (např. ruka – luka). Také může hlásku tvořit nesprávným způsobem (např. ráčkování  nebo mezizubní sykavky, kdy dítě dává  při výslovnosti hlásky jazyk mezi zuby).

Při včasné logopedické péči je výslovnost hlásek většinou brzy upravena.

dscf8626-small