Pár slov o logopedické péči....

Porucha řeči je vždy komplexní a úzce souvisí s dalšími psychickými funkcemi. Proto v průběhu logopedické péče rozvíjím s dětmi i související funkce jako fonematický sluch, motorika, grafomotorika, motorika mluvidel, dechové cvičení, zrakové vnímání, sluchové vnímání, rozvoj slovní zásoby, vyjadřování, myšlení a paměti.

Na logopedii se snažím pracovat se zajímavými pomůckami, využívám hry, zábavná cvičení, pracovní listy, obrázkové kartičky, básničky… Pouze samotná logopedická péče u logopeda k odstranění nesprávné výslovnosti a vyvození správné výslovnosti hlásek nestačí. Nejdůležitější je Vaše pravidelné domácí trénování.Čím intenzivnější a pravidelnější bude trénink v domácím prostředí, tím rychleji bude výslovnost Vašeho dítěte upravena. Rodiče často předpokládají, že když se dítěti podaří hlásku vyslovit, začne ji hned používat v běžné řeči. Bohužel, je někdy mezi vyslovením a používáním i několika měsíční prodleva. A právě fáze automatizace a fixace hlásky do běžné řeči vyžaduje velkou dávku trpělivosti, trénování a vzájemné spolupráce. V této fázi je prostor pro různé hry na upevnění hlásek, které se sama také snažím pro děti vytvářet. Mým cílem je, aby děti logopedie bavila a nebyla pouze nutná a nudná povinnost. I logopedie může být zábava!

YouTube