SKUPINOVÁ LOGOPEDIE – LOGOPEDICKÉ KROUŽKY

Skupinová logopedie

je vhodným doplňkem k individuální logopedické péči. Děti si společně ve skupině ostatních dětí procvičují motoriku mluvidel, dechová cvičení a rozvíjejí hravou formou ostatní psychické funkce, které úzce souvisí s rozvojem řeči – fonematický sluch, motoriku, grafomotoriku, motoriku mluvidel, dechové cvičení, zrakové vnímání, sluchové vnímání, rozvoj slovní zásoby, vyjadřování, myšlení a paměti.

Logopedický kroužek nenahrazuje individuální logopedickou péči, ale společně s ní urychluje rozvoj řeči a upevňování správných výslovnostních návyků.

Další novinky na webu

V případě dotazů volejte: (+420) 776 791 263