O MNĚ

 

Jsem absolventka MU Brno, Pedagogické fakulty, obor Speciální pedagogika. Státní zkouška z  logopedie, surdopedie a specifických poruch učení. (2009)

V současné době učím v mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí (od 2011). Od roku 2010 pracuji také jako logopedka.

Jako logopedka se snažím s dětmi pracovat hravou formou, tak aby logopedie pro děti nebyla jen nudná a otravná povinnost. Snažím se pro děti vymýšlet logopedické hry, mít s sebou vždy zajímavé pomůcky, hravé úkoly, aby je práce bavila a byly motivované ke spolupráci. Každé dítě je jiné, proto se vždy snažím o individuální přístup a nalezení si co nejlepší cesty ke každému dítěti.

Práce logopedky a zkušenost se stále přibývajícím počtem dětí s opožděným vývojem řeči mě přivedla k otázce, jak co nejlépe podpořit přirozený vývoj řeči u dětí. V této době jsem se setkala s programem Baby Signs® – znakování pro batolata. Program mě nadchl a v roce 2016 jsem se stala nezávislou certifikovanou lektorkou programu Baby Signs®.

Jelikož neustále pracuji s malými dětmi nejen jako logopedka, ale i jako učitelka MŠ, začala jsem více zajímat jak podpořit jejich přirozený vývoj, aby byly děti šťastné a spokojené.  Zaujalo mě především téma rozvoje emoční inteligence u dětí, proto jsem se v roce 2016 stala také certifikovanou lektorkou programu GoKids® – Rozvoj emoční inteligence u dětí.

Další absolvované semináře:

  • Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku
  • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a rozvoj psaní školních začátečníků
  • Speciálně pedagogická problematiky pro učitele (Diagnostika vývoje dítěte předškolního věku)
  • Speciálně pedagogická problematika pro učitele (Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku)
  • Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Specifika sluchového vnímání u dětí s vývojovou dysfázií
  • Hrátky se zvukem (Využití muzikoterapie při práci s dětmi)

 

Další novinky na webu

V případě dotazů volejte: (+420) 776 791 263