Opožděný vývoj řeči

Vývoj řeči každého dítěte je značně individuální.  Do 1 roku věku dítěte mluvíme o fyziologické (přirozené, vývojové) nemluvnosti. Dítě prochází přípravnými stádii vývoje řeči. Ještě nemluví, nepoužívá slova, ale křičí, brouká si, žvatlá. Kolem 1 roku, postupně začíná používat první slůvka, která později začíná skládat do jednoduchých vět.  Nemluví – li dítěte ve 3 letech nebo mluví méně než jeho vrstevníci, jedná se zřejmě o opožděný vývoj řeči. Dítě vývojově nezaostává v žádné jiné vývojové oblasti, pouze v řeči.

Je vždy nutné provést diferenciální diagnostiku, zda se nejedná o opožděný vývoj řeči na podkladě sluchové vady, snížené úrovně rozumových schopností, anomálie mluvidel nebo poruchy centrální nervové soustavy.

dscf8623-small