Breptavost

Breptavost se řadí mezi poruchy plynulosti řeči. Jde o narušení plynulosti v důsledku zrychleného tempa řeči.  V řeči se objevuje v důsledku rychlého tempa opakování slov, hlásek, slabik, nesprávná artikulace, nesprávné tvoření vět,  ztráta dějové linie, odbočování od tématu. Breptaví jedinci si většinou na rozdíl od jedinců s koktavostí svoji poruchu neuvědomují.
Upozorněním na problém a zpomalením tempa řeči, je možné dosáhnout zlepšení.

dscf8632-small