Palatolalie

Termín palatolalie označuje narušenou komunikační schopnost, jejíž příčinou jsou obličejové rozštěpy.  V důsledku rozštěpu je nejčastěji narušený zvuk (rezonance) řeči, artikulace, srozumitelnost, poruchy mimiky. Může se objevit také opožděný vývoj řeči.

Logoped při terapii palatolalie musí spolupracovat s celým týmem odborníků – plastický chirurg, foniatr, pediatr, stomatolog, psycholog aj., kteří mají dítě s rozštěpem v péči.

DSCF8604