Koktavost

Koktavost je velmi komplikovaná porucha řeči. Nezasahuje pouze do oblasti řeči, ale také do oblasti psychiky, mnohdy je narušeno neverbální chování (překonávání různých křečí v obličeji, grimasy, manipulace s prsty…). Koktavost v pozdějším věku může zasahovat celou osobnost, především ve složce sebevědomí, emotivity, sociálního chování (vyhýbání se komunikaci s druhými, strach z mluvené před lidmi).
Doposud nejsou úplně přesně známé její příčiny, a proto je ti terapie této poruchy náročná a dlouhodobá záležitost, vyžadující hodně trpělivosti. Často je nutná spolupráce s více odborníky, nejčastěji s psychologem.

U dětí se může koktavost někdy objevit spontánně mezi 3. – 4. rokem a kolem 7. roku. Jedná se o koktavost fyziologickou, přirozenou. Tato koktavost se objevuje v určitém vývojovém období, kdy je dítě vystaveno větší zátěži a rychlému vývoji.  Často se může objevit při nástupu do MŠ, ZŠ. Většinou tato koktavost postupem času odezní, jakmile se vývoj dorovná nebo se sníží tlak na dítě z velké změny.  V případě, že tyto problémy přetrvávají více jak měsíc a situace se nelepší, je potřeba vyhledat logopeda.

dscf8612-small