Individuální logopedická péče

Porucha řeči je vždy komplexní a úzce souvisí s dalšími psychickými funkcemi. Proto v průběhu logopedické péče budou rozvíjeny i související funkce jako fonematický sluch, motorika, grafomotorika, motorika mluvidel.

Skupinová logopedická péče

Skupinová logopedie je vhodným doplňkem k individuální logopedické péči. Děti si společně ve skupině ostatních dětí procvičují motoriku mluvidel, dechová cvičení a rozvíjejí hravou formou ostatní psychické funkce.

Baby Sings® – Znakování pro batolata

Znaková řeč pro slyšící batolata je snadný a přirozený způsob, jak se dorozumět s vaším dítětem ještě před tím, než je schopné mluvit. Znakování s miminky přišlo do České Republiky v roce 2008, ale ve světě se s dětmi znakuje už přes 30 let.

GoKids® - Rozvoj emoční inteligence

Emoční inteligenci (zkráceně EQ) bychom mohli charakterizovat jako komplex emočních schopností a dovedností, které nám pomáhají především v komunikaci s ostatními lidmi. Je to schopnost pracovat s vlastními emocemi.

Co je to ….

NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST U DĚTÍ

Dyslalie

Dyslalie je nejčastěji se vyskytující porucha řeči. Někdy je nazývána také patlavost…

více =>

Opožděný vývoj řeči

Vývoj řeči každého dítěte je značně individuální.  Do 1 roku věku dítěte mluvíme o fyziologické nemluvnosti…

více =>

Vývojová dysfázie

Jedná se o specificky narušený vývoj řeči, který se projevuje ztíženou schopností…

více =>

Koktavost

Koktavost (balbuties) je velmi komplikovaná porucha řeči…

více =>

Breptavost

Breptavost se řadí mezi poruchy plynulosti řeči. Jde o narušení…

více =>

Palatolalie

Termín palatolalie označuje narušenou komunikační schopnost, jejíž příčinou jsou obličejové rozštěpy.

více =>

Mutismus

O mutismus se jedná v případě, že dítě nemluví (náhle přestane mluvit)…

více =>

Rhinolalie

Je narušení řeči, které postihuje především zvuk (rezonanci) řeči…

více =>

evapek

Eva Pekařová

UČITELKA MŠ / SPECIÁLNÍ PEDAGOG / LOGOPED / NEZÁVISLÁ CERTIFIKOVANÁ LEKTORKA PROGRAMU BABY SIGNS® a GOKIDS®

 

Jako logopedka se snažím s dětmi pracovat hravou formou, tak aby logopedie pro děti nebyla jen nudná a otravná povinnost. Snažím se pro děti vymýšlet logopedické hry, mít s sebou vždy zajímavé pomůcky, hravé úkoly, aby je práce bavila a byly motivované ke spolupráci. Každé dítě je jiné, proto se vždy snažím o individuální přístup a nalezení si co nejlepší cesty ke každému dítěti.

Aktuálně vypsané semináře a kurzy

PŘEHLED VŠECH SEMINÁŘŮ A KURZŮ NA KTERÝCH NESMÍTE CHYBĚT

Říkají o nás